Нийгмийн ухааны салбарын профессорын семинар
buhs

Нийгмийн ухааны салбар 2024 оны 4 сарын 19-нд ШУТИС-ийн МХТС-ийн багш доктор, дэд профессор П.Нямсүрэнг урьж “Хичээлийн суралцахуйн үр дүнг тодорхойлох нь” сэдвээр багш нартаа зориулж арга зүйн лекцийг зохион байгууллаа.

БШУ-ны сайдын 2024 оны 03 сарын 20-ны өдрийн “Дээд боловсролын сургалын хөтөлбөрт тавих нийтлэг шаардлага” А/147 дугаартай тушаалын дагуу сургалт болон хичээлийн хөтөлбөрт гарч буй өөрчлөлт шинэчлэлүүдийг танилцуулсан ач холбогдолтой семинар болов.     

Багш нарын зүгээс зааж буй хичээлийн суралцахуйн үр дүнг тодорхойлж, үнэлэх талаар эргэлзээтэй, нарийвчилсан олон асуудлыг тодруулж чадсан үр дүнтэй семинар болж өндөрллөө.