Сургалтын алба

 

 

ХИЧЭЭЛ ЗОХИЦУУЛАГЧ     


 
 

Ц.ДАРЬСҮРЭН

Утас : 99176996

E-mail : dariats@yahoo.com

 

СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ  АЖИЛТАН                   

 


Т.ПҮРЭВЗУЛ

Утас : 99182076

E-mail : purevzul@must.edu.mn

Хариуцсан мэргэжлүүд :

 • БИЗНЕСИЙН УДИРДЛАГА 

 • МАРКЕТИНГИЙН МЕНЕЖМЕНТ,

 • ХҮНИЙ НӨӨЦИЙН МЕНЕЖМЕНТ

 • МЭДЭЭЛЛИЙН СИСТЕМИЙН МЕНЕЖМЕНТ

 • САНХҮҮГИЙН МЕНЕЖМЕНТ

 • ОЛОН УЛСЫН БИЗНЕСИЙН МЕНЕЖМЕНТ

 

СУРГАЛТЫН АЛБАНЫ АЖИЛТАН


 


Б.ДУЛМАА  

Утас : 88065305

E-mail : b.dulmaa@must.edu.mn

Хариуцсан мэргэжлүүд:

 • МЕНЕЖМЕНТ

 • ХАРИЛЦАА ХОЛБООНЫ МЕНЕЖМЕНТ

 • АЯЛАЛ ЖУУЛЧЛАЛЫН МЕНЕЖМЕНТ

 • ХӨНГӨН ҮЙЛДВЭРИЙН МЕНЕЖМЕНТ

 • ЖИЖИГ ДУНД ҮЙЛДВЭРЛЭЛИЙН МЕНЕЖМЕНТ

 • НИЙТИЙН УДИРДЛАГА

 • ТӨРИЙН ЗАХИРГААНЫ МЕНЕЖМЕНТ

 • ОЛОН НИЙТТЭЙ ХАРИЛЦАХ АЖИЛ

 • НИЙГМИЙН АЖИЛ

 • СОЁЛ СУДЛАЛ