Хамтарсан хөтөлбөрүүд болон багш , оюутан солилцоо
Хамтарч буй гадаад байгууллага Хамтарч буй чиглэл Хариуцаж буй салбар,профессор Хамтын ажиллагаа/ эхэлсэн огноо Явц, үр дүн

1.

Тайваний үндэсний нэгдсэн их сургууль / Taiwan national United University / 1+1 магистрын зэрэг олгох хамтарсан хөтөлбөр / Dual Degree Program/ БуХС, БАТС
Бизнесийн салбарын ахлах багш Г.Цолмон
 

 2011 он

2011.09 сараас эхлэн хамтарсан хөтөлбөр хэрэгжүүлж байна. 44 төгсөгч. Сүүлийн 2 жилд элсэгч байхгүй
2.  Японы Олон улсын Их сургууль / International University of Japan/ 1+1 магистрын зэрэг олгох хамтарсан хөтөлбөр / Dual Degree Program/ БуХС Бизнесийн салбар
Багш М.Сарантуяа
 2012-06-05 Нийт төгсөгч 2
2017 оны хавар Бизнесийн салбарын багш М.Сарантуяа
Сүүлийн 2 жилд элсэлт байхгүй
3.  Солонгосын Улсаны их сургуулт 2+2 бакалаврын зэрэг олгох хамтарсан хөтөлбөр/ Dual Degree Program/ БуХС, БУ салбар
Дэд профессор Х.Ариунаа
 2015-6 сар Нийт суралцагч 3
2017-2018 оны намар төгсөлтийн ажил бичиж хамгаалвал ШУТИС-ийн диплом олгох
4. Варнагийн Менежментийн мх сургууль Ерасмус кредит шилжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр БуХС, БУ салбар
Дэд профессор Д.Баярмаа

 

 2016- 9 сар

БуХС-ын СМ-ийн 3-р курсын оюутан зуны 3 сарын сургалтанд тэтгэлэгтэй суралцсан
5. Италийн Писагийн их сургууль / Pisa University / Ерасмус кредит шилжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр / Erasmus Credit Mobility program KA107 БАТС-ийн дэд профессор Т.Ууганбаяр  

  2015 он

  
2 докторант багш
6. Португалийн Минхо их сургууль / University of Minho / Ерасмус кредит шилжүүлэх тэтгэлэгт хөтөлбөр / Erasmus Credit Mobility program KA107 БАТС-ийн дэд профессор Т.Ууганбаяр   2017-2018 оны хичээлийн жилд солилцооны хөтөлбөрүүд эхлэнэ
7. Чибагийн Технологийн их сургууль Багш нарын богино хугацааны сургалт, мэргэжил дээшлүүлэлт БуХС, Салбарын эрхлэгчид    
8. БНСУ-ын Чонбук үндэсний их сургуулийн Бизнес болон гадаад худалдааны сургууль 2 их сургуулийн хамтын ажиллагааны гэрээний дагуу. Мэргэжлийн оюутан солилцооны хөтөлбөр. Хэлний бэлтгэл ангийн сургалтын хөтөлбөр / 1 жилийн сургалт / БНСУ-ийн CBNU-ний гадаад харилцааны мэргэжилтэн Хоён Лее Мүн болон ШУТИС-БАТС
СХАХА 
А.Уранчимэг 
  2015-09 сар 2016 оны хавар 5 магистрант оюутан 100% тэтгэлэгт,
2016 оны намар 10 магистр, 5 бакалавр оюутан тус тус 100%  сургалтын тэтгэлэг, 2 залуу багш 100% тэтгэлэгт хамруулан сургаж байна
9. БНСУ-ын Чонбук Үндэсний их сургуулийн Бизнес болон гадаад худалдаанысургууль Соёлын солилцооны хөтөлбөр / 2-3 сарын сургалт / БНСУ-ийн CBNU-ний гадаад харилцааны мэргэжилтэн Хоён Лее Мүн болон ШУТИС-БАТС СХАХА 
А.Уранчимэг
2015-01 сар 2016-2017 оны хичээлийн жилд БАТС-ийн 5 оюутан
10. Австралийн Перт хотын Эдит Кован ихсургууль ШУТИС-д соёлын солилцооны хөтөлбөр хэрэгжүүлэх БАТС-ийн захирал
Г.Баттувшин
ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг
БАТС-ийн багш Н.Ариунтуяа
 2017-04 сар

2017-06-26аас

2017- 07-15ний хооронд Эдит Кован их сургуулийн 3 профессор багш, 15 оюутан 21 хоног солилцооны хөтөлбөрийг хамтран хийсэн
11. Япон улсад аялал жуулчлалын Нимо Консалтинг үндэсний төв Internship хөтөлбөрөөр урт хугацааны дадлагыг хэрэгжүүлэх БАТС-ийн дэд проф./Ph.D/ Ч.Баасандаш
ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг
 
 

 2017-08 сар

Гэрээний эх хянагдах шатанд явагдаж байгаа
12. Солонгос улсын олон улсын олон улсын хамтын ажиллагааны KOICA-ийн мэдээллийн технологийн үндэсний үйлдвэрлэлийг дэмжих агентлаг
БНСУ-ын засгийн газар “ Дэлхийн нөхөрлөл Солонгос Зөвлөх “ хөтөлбөр
Хөтөлбөр нь орны нийгэм, эдийн засгийн хөгжилд дэмжлг үзүүлэх, технологийн болон удирдлагын зөвлөгөө өгөх, сайн дурын мэргэжилтэн ажиллуулах ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг  

 2016-10 сар

2016 оны 11 сар,
2017 оны 4 сард тус тус мэргэжилтэн зөвлөх ажиллуулах хүсэлтийг олон улсын KOICA-той танилцуулсан

13.

ОХУ-ын БҮИС-ийн Эдийн Засаг Менежментийн сургууль Багш, мэргэжилтэн оюутан солилцооны хөтөлбөр БАТС-ийн захирал
Г.Баттувшин
ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг
 
 2015-01 сараас 2015-2017онд БҮИС-с 2 мэргэжилтэн багш урьж ажилуулсан. ШУТИС-ийн БАТС, БуХС-ийн нийт 8 багш ОХУ-ын БҮДС-д зуны сургалт з/байгуулсан.
14. БНСУ-ын Чүнбук үндэсний их сургууль Багш, мэргэжилтэн, солилцооны хөтөлбөр БАТС-ийн захирал
Г.Баттувшин
ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг
 
2015-8 сараас Хамтын ажиллагааны хүрээнд ШУТИС-БАТС-ийн 4 ажилтанг сургалтанд хамруулсан.
15.  Өвөр Монголын их сургууль Оюутан солилцооны хөтөлбөр ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг
 
2016 он  
16. EURASIA-PACIFIC Оюутан, судлаач солилцооны хөтөлбөр ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг
 
2015 он 2 удаагийн хамтарсан хурал зохион байгуулсан.
17. БНСУ-ын Soon Chun Hyang их сургууль Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг
 
2015 он ШУТИС-ийн нийт 5 оюутан сурч байгаа
18.  Монгол дахь АНУ-ын Элчин сайдын яам Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх сургалт ШУТИС-БАТС СХАХА А.Уранчимэг
 
2016 он 2016-2017 оны хичээлийн жилд 7 хоногт 2 удаа үнэгүй англи хэлний сургалт, зөвлөх үйлчилгээ сайн дурын багш нартаа хамтран ажилласан
19. Канадын UNITERRA хөтөлбөр Багш нарын мэргэжил дээшлүүлэх Технологийн менежментийн салбар Ц.Энхбаатар 2016.10.25 ШУТИС-тйа хамтарч ажиллах санамж бичиг зурагдсан.
20. БНХАУ-ын Гуанжоу хотын Сун Ят Сены нэрэмжит их сургууль Хамтарсан хээрийн судалгаа, оюутны хамтарсан дадлага Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын дэд профессор Л.Эрдэнэболд  2017 он 2017 онд Л.Эрдэнэболд тус сургуульд зочлон Нүүдэлчдийн археологийн судалгаа сэдвээр 7 хоног лекц уншсан. 10-р сард тус сургулиас 5 багш Монгол улсад хүрэлцэн ирж хээрийн танилцах аялал, ирэх жилийн хамтарсан судалгааны объектоо тодорхойлно.
21. БНСУ-ын Чусоны их сургууль Хамтарсан магистрын 2 дахь хөтөлбөр хэрэгжүүлэх магистрын сургалт, дадлагажих хөтөлбөр хэрэгжүүлэх Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч Б.Долгор,
Багш Б.Болормаа
2016 он 2017-09-01 ний өдрөөс нийгмийн ажил мэргэжлийн 20 оюутан тус хөтөлбөрт хамрагдаж БНСУ-д хэлний 6 сараас 1 жилийн хугацаатай бэлтгэл хийлээ
22. Албаны их сургуулийн нийгмийн халамжийн их сургууль Хамтран ажиллах гэрээ, оюутан, багш, ажилтан солилцох, , хамтарсан дадлага хийх Нийгмийн хуааны салбарын дэд процессор С.Туяа ​2013.04.26
2018.04.26
5 жилээр гэрээ хийгдсэн.
23. Сүнгшил их сургуулийн ахисан түвшний нийгмийн халамжийн сургууль Хамтран ажиллах, туршлага солилцох, ХА-ын хамтарсан дадлага хийх Захирал, нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч Б.Долгор 2016.08.22 2016 оны 8 сарн 17-27 ны өдрүүдэд “Сүнгшил их сургуулийн 23 магистрант оюутан хамрагдсан зуны хамтарсан дадлага хийгдэв