Эрдэм шинжилгээ, судалгааны үндсэн чиглэл

Технологийн менежментийн салбар

 • Технологийн менежмент, хөгжлийн удирдлага, технологи дамжуулалт, технологийн түвшний үнэлгээ;
 • Энтрепренершип, Жижиг дунд бизнесийн хөгжил төлөвшил;
 • Инноваци, инновацийн менежмент, инновацийн тогтолцоо, инновацийн дэд бүтэц, аж үйлдвэрийн парк, технологи, бизнесийн инкубацийн хөгжил, Үндэсний инновацийн тогтолцоо бүрдүүлэх асуудал;
 • Аж үйлдвэр, харилцаа холбоо, аялал жуулчлал, үйлчилгээний салбарын хөгжил, өрсөлдөх чадварын судалгаа;
 • Бүтээмжийн удирдлага, үр ашиг, бүтээмж дээшлүүлэх хөтөлбөр хэрэгжүүлэх асуудал;
 • Чанарын удирдлага, стандартчилал, чанарын баталгаажуулалт, ISO9001 Олон улсын стантартын дагуу Чанарын менежментийн тогтолцоо бүрдүүлэх асуудал;
 • Логистик, нийлүүлэлтийн хэлхээний удирдлагын асуудал

Бизнесийн удирдлагын салбар

 • Технологи ба инновацийг удирдах асуудлууд
 • Нөөцийн менежмент ба тогтвортой хөгжлийн асуудлууд
 • Бизнес эрхлэлт, бизнесийн загваруудын өөрчлөлт
 • Байгууллагын нийгмийн хариуцлага, ёс зүй, хариуцлагатай байдал
 • Нягтлан бодох бүртгэл ба санхүүгийн менежментийн тулгамдсан асуудлууд

Хүмүүнлэгийн ухааны салбар

 • Монголчуудын гадаад дотоод миграцийн асуудал
 • Соёлын эрх чөлөө
 • Археологи, этнографийн авран хамгаалах малтлага судалгаа

Нийгмийн ухааны салбар

 • Улс төрийн шинжлэх ухаан
 • Хүүхэд, гэр бүл
 • Бодлого судлал
 • Нийтийн удирдлага
 • Нийгмийн философи
 • Сэтгэл судлал
 • Нийгмийн хамгаалал
 • Имиж судлал
 • Жендер судлал
 • Боловсролын удирдлага