Захиралын мэндчилгээ

Манай сургууль нь бизнесийн удирдлага, менежмент, нийгмийн ажил, төрийн удирдлага, хүмүүнлэгийн чиглэлээр 20 гаруй бакалавр, магистр, докторын зэрэгтэй, хагас зуун жилийн түүхтэй боловсрол, судалгааны байгууллага юм. Манай эрдмийн хамт олны хичээл зүтгэл, хичээл зүтгэлийн үр дүнд төгсөгчдийг эх орныхоо нийгэм, эдийн засаг, үйлдвэрлэл, шинжлэх ухаан, технологийн олон салбарт амжилттай, нэр хүндтэй гэж үзэж болно. ШУТИС нь Монгол улсын тэргүүлэх их сургуулиудын нэг бөгөөд шинэчлэлийг амжилттай хэрэгжүүлж байна. Дэлхийн хэмжээнд гадаадын 180 гаруй их дээд сургууль, судалгааны байгууллагатай хамтран ажилладаг. Манай сургууль нь Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн агентлагаас (ACBSP) магадлан итгэмжлэгдсэн, Азийн шилдэг 200 хөтөлбөрт гурван хөтөлбөрөөр шалгарсан, дэлхийн шилдэг бизнес, менежментийн 1000 сургуульд зургаан удаа багтсандаа бахархдаг. Эдгээр мэргэжлээр суралцаж буй оюутнуудад орчин үеийн дээд боловсрол эзэмшиж, нийгэмд байр сууриа олж, амьдралын зорилгоо биелүүлэхэд нь туслах зорилгоор сургалт, судалгаа, үйлдвэрлэлийг нэгтгэх замаар сургалтын чанарыг сайжруулах нь тус сургуулийн эрдмийн хамт олны гол зорилго юм.

 

Эрдмийн үйлс тань өөдрөг байх болтугай.
Доктор(Ph.D) дэд профессор А.Энхбат