Захирлын зөвлөл

1. А.Энхбат – Захирал Доктор /Ph.D/ дэд профессор
2. Д.Ганбаатар – Дэд захирал Доктор /Ph.D/ дэд профессор
3. Д.Бямбасүрэн – Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга Доктор /Ph.D/ Дэд профессор
4. Г.Наран-Оюун – Багшийн хөгжлийн багийн ахлагч Доктор /Ph.D/
5. Д.Наранцацрал - Чанарын менежер Доктор (Ph.D), Дэд профессор
6. Л.Амартүвшин – Технологийн менежментийн салбарын эрхлэгч  Доктор /Ph.D/ профессор
7. Ц.Батцэрэн – Хүмүүнлэгийн ухааны салбарын эрхлэгч Доктор /Ph.D/ Дэд профессор
8. Я.Төгөлдөр – Нийгмийн ухааны салбарын эрхлэгч  Доктор /Ph.D/
9. Х.Ариунаа – Бизнесийн удирдлагын салбарын эрхлэгч  Доктор /Ph.D/ Дэд профессор
10. Д.Төмөрөө – Ахлах нягтлан бодогч
11. Н.Бадамдорж – Байр, ашиглалт хариуцсан менежер
12. А.Болормаа – Үйлдвэрчний эвлэлийн дарга 
13. Д.Нямсүрэн - Захирлын туслах