Оюутан солилцоо

ШУТИС нь их сургуулийн болон бүрэлдэхүүн сургуулийн түвшинд Япон, Итали, БНСУ, БНХАУ, Тайван, АНУ-ын 10 гаруй их дээд сургууль, судалгааны хүрээлэнгүүдтэй оюутан солилцооны гэрээ байгуулаад байна. Хамтын ажиллагааны хүрээнд ШУТИС-ийн оюутнууд дээрхи сургуулиудын   оюутан солилцооны хөтөлбөрт хамрагдах боломжтой.

Манай оюутнууд бакалавр, ахисан түвшинд хос зэргийн болон хамтарсан хөтөлбөрт хамрагдах бүрэн бололцоотой болж байна. ШУТИС нь дэлхийн янз бүрийн бүс нутгийн 10 гаруй их дээд сургуультай хос зэргийн болон хамтарсан хөтөлбөрийн гэрээ байгуулаад ажиллаж байна. Эдгээр хамтын ажиллагааны үр дүнд Япон, Солонгос, БНХАУ, ОХУ, АНУ-д манай оюутан залуус суралцах боломжтой болж байгаа юм. Мөн эдгээр хөтөлбөрүүдийн хүрээнд оюутнууд Англи, Солонгос, Хятад, Орос хэлний  сургалтанд хамрагдана.

Гэрээг эндээс үзнэ үү.