Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага (ACBSP)-ийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч нар ажиллаж байна.
gaamaa

ШУТИС-ийн Бизнесийн удирдлага хүмүүнлэгийн сургууль, Бизнесийн ахисан түвшний сургууль дээр Бизнесийн удирдлагын хөтөлбөрт Олон улсын магадлан итгэмжлэлийн байгууллага (ACBSP)-ийн магадлан итгэмжлэлийн шинжээч нар ажиллаж байна.