малчин өрхийн суралцагчийг 4 долоо хоног ар гэрт нь туслуулах судалгаа
gaamaa

Улсын хэмжээнд гамшгаас хамгаалах өндөржүүлсэн бэлэн байдлын зэрэгт шилжсэнтэй холбоотойгоор малчин өрхийн суралцагчийг 4 долоо хоног ар гэрт нь туслуулах судалгаа авах болсон.

https://docs.google.com/forms/d/18cLaz6pbk2ebFXKb_UVEQ2c1y_-fEUv4IMAdar41iac/viewform?ts=65d41746&edit_requested=true