ДЭЛХИЙН ГЭР БҮЛИЙН ӨДӨР
gaamaa

    ШУТИС-ийн оюутан залуучуудад Гэр бүл төлөвлөлт, нөхөн үржихүйн эрүүл мэндийн талаар ХЭТ-эрт, орой, ойрхон биш уриатайгаар өнөөдрийн үйл ажиллагааг 1-р байранд зохион байгууллаа. Хамтран зохион байгуулагчаар Гэр бүлийн сайн сайхны нийгэмлэг /ГБССН/, Нийслэлийн эрүүл мэндийн үндэсний төв /НЭМҮТ/, БУХС-ийн Нийгмийн ухааны салбарын Олон нийттэй харилцах ажил хөтөлбөр хамтран ажиллаа. Үйл ажиллагааны зохион байгуулалтанд ОНХА хөтөлбөрийн 3-р курсын оюутнууд оролцлоо.