ШУТИС-ИЙН ОЮУТНЫ “ЭРДМИЙН XXII ЧУУЛГАН”, ЭДИЙН ЗАСАГ, МЕНЕЖМЕНТИЙН САЛБАР “ЭРДМИЙН ШУВУУ” ЦОМЫН ТӨЛӨӨХ ЭРДЭМ ШИГЖИЛГЭЭНИЙ БАГА ХУРЛЫН УДИРДАМЖ
hulan