"Авилгын нөхцөл байдал, урьдчилан сэргийлэх нь" сургалтыг зохион байгууллаа
hulan

БУХС, БАТС-ийн багш, ажилтнуудад 2022 оны 11 сарын 15-ны өдөр "Авилгын нөхцөл байдал, урьдчилан сэргийлэх нь" сургалтыг ШУТИС-ийн Багш, ажилтны ёс зүйн зөвлөл, Чанарын хяналт шинжилгээ үнэлгээний албанаас зохион байгууллаа. Сургалт нь авилга, ашиг сонирхлын зөрчлийн ойлголт, түүний хор хөнөөл, авилгаас урьдчилан сэргийлэх хууль эрх зүйн зохицуулалтыг танилцуулж мэдээлэл хүргэв.